14 cây nổi hàng đầu cho bể cá của bạn

Giống như tất cả các loài thực vật thủy sinh, hãy đảm bảo rằng bể của bạn có thể hỗ trợ sự phát triển của thực vật thông qua amoniac tạo ra cá, được chuyển đổi bằng quá trình lọc sinh học của bạn thành nitrat hoặc phân bón thực vật an toàn cho cá. Nếu không thể làm cho cây phát triển mạnh hoặc có nhiều cây màu vàng hoặc nâu, bạn có thể cần bổ sung chất bổ sung để cây tồn tại. Hãy chắc chắn rằng bất cứ thứ gì bạn thêm vào bể đều an toàn cho cá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *